Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Trợ cấp mất việc hạch toán như thế nào ?

 

Hướng dẫn hạch toán đối với trợ cấp mất việc theo thông tư 180/2012/TT-BTC

 

Câu hỏi  : Hiện tại tôi gặp vướng mắc trong xử lý kế toán đối với trợ cấp mất việc làm theo hướng dẫn của thông tư 180/2012/TT-BTC ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2012. Theo thông tư 180/2012 thì cuối kỳ số dư của khoản dự phòng trợ cấp mất việc nếu chi không hết sẽ kết chuyển vào thu nhập khác. Điều này trái với nguyên tắc dồn tích của kế toán bởi vì tại một số doanh nghiệp có rất nhiều nhân viên ký hợp đồng lao động trước năm 2008 vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp, và do đó doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý chi trả khoản trợ cấp mất việc theo luật định . Công ty phải ghi nhận khoản phải trả trợ cấp mất việc tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Theo tôi, thông tư 180/2012 này có phần nghiêng về hướng dẫn cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các hướng dẫn hạch toán kế toán đi kèm trong thông tư này sẽ khiến người hành nghề kế toán rất dễ nhầm lẫn. Kính mong quý Hội tư vấn và làm rõ thêm thông tư này. Xin chân thành cảm ơn quý hội.

 

 Trả lời:

Theo Ban Tư vấn VACPA, từ thời điểm Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 có hiệu lực thì việc trích lập và hạch toán (cả góc độ thuế và kế toán) đều có sự thay đổi so với trước đây.

 

- Thời gian trước khi Thông tư 180/2012/TT-BTC có hiệu lực, hàng năm doanh nghiệp được trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính. Khi trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Nếu Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết thì được chuyển số dư sang năm sau.

 

- Từ thời điểm Thông tư số 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực, tại các doanh nghiệp thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật sẽ không được trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, khoản chi trợ cấp mất việc làm thep quy định tại khoản 1, Điều 17, của Bộ Luật Lao động năm 1994, được xử lý:

 

+ , 1. Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp được hạch toán chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng.

 

2. Trường hợp trong năm doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, số lượng lao động mất việc làm phát sinh lớn, nếu hạch toán đủ vào chi phí số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm (trừ số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã sử dụng để chi nếu có) cho người lao động của doanh nghiệp mà phát sinh lỗ, thì doanh nghiệp được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý doanh nghiệp các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm."

 

Quy định nêu trên tại Thông tư 180/2012/TT-BTC là quy định cho mục đích thuế và mục đích kế toán. Về thuế, Thông tư này nhằm mục đích xóa bỏ tình trạng rất nhiều doanh nghiệp trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nhưng không có chính sách chi cho người lao động qua nhiều năm cho dù hợp đồng lao động có ghi "các điều không nêu trong hợp đồng lao động được thực hiện theo Luật lao động" trong khi chi phí trích lập quỹ vẫn được chấp nhận là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Về kế toán, nếu hạch toán đủ vào số tiền đã chi trợ cấp mất việc làm (trừ số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã sử dụng để chi nếu có) cho người lao động của doanh nghiệp mà phát sinh lỗ, thì doanh nghiệp được hạch toán phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp các năm sau, tối đa là 3 năm.

 

Với quy định thay đổi việc hạch toán chi trợ cấp mất việc làm cho  người lao động như Thông tư 180/2012/TT-BTC, nguồn dư Quỹ trợ cấp dự phòng mất việc làm của doanh nghiệp đến ngày 31/12/2012 được hạch toán tăng thu nhập khác.

 

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật vẫn được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và hạch toán như quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp.

nguồn : vacpa.org.vn

 

Trung tâm dạy thực hành kế toán Thiên Ưng trực thuộc Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hỏi về việc Thừa thuế do kê khai sai phải điều chỉnh thế nào?

Viết hóa đơn VAT có bảng kê chi tiết kèm theo

Hỏi về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Thắc mắc về việc Trích khấu hao tài sản cố định

Đất có quyền sử dụng không thời hạn sao không được trích khấu hao ?

HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN VAT

Bảng đăng ký mức tiêu hao nguyên liệu Vật tư

Uu đãi miễn thuế đối với pháp nhân thành lập như thế nào

Hạn cuối ngày nộp thuế vào ngày nghỉ thì thế nào ?

Hóa đơn GTGT xuất sai nhưng chưa giao cho khách phải xử lý ra sao

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
9
Tổng số truy cập
5679080
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel