Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

 

Hướng dẫn giải 1 số bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

 

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 

A.    Đối với công ty tính thuế GTGT trực tiếp

 

Bài tập số 1.   Hạch toán thuế GTGT của doanh thu bán hàng 120.000đ, giá vốn hàng bán là 90.000.000đ, thuế suất thuế GTGT là 10%.

 

Lời giải :

1.

Nợ TK 632

90.000

 
 

            Có TK 156

 

90.000

 

Nợ TK 131

110.000

 
 

            Có TK 511

 

110.000

 

 Bài tập số 2. Thuế thu nhập của công nhân viên là 200.000đ. Thuế TNDN của doanh nghiệp tính25% trên tổng thu nhập chịu thuế: 100.000.000đ.

Lời giải :

2a.

Nợ TK 334

200

 
 

            Có TK 3335

 

200

2b.

Nợ TK 8211

25.000

 
 

            Có TK 3334

 

25.000

 

 Bài tập số 3. Thuế môn bài 1.200.000đ, phân bổ vào chi phí 6 tháng.

Lời giải :

3.

Nợ TK 142

1.200

 
 

            Có TK 3338

 

1.200

 

Nợ TK 642

200

 
 

            Có TK 142

 

200

 

Bài tập số 4.  Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000usd, thuế suất thuế NK là 2%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế (TGGDTT): 15.800VND/USD.

Lời giải :

4.

Trị giá hàng NK = 2.000 * 15.800 = 31.600.000đ

Thuế Xuất khẩu = 31.600.000 * 2% = 632.000

Thuế GTGT = (31.600.000 + 632.000) * 10% = 3.223.200

 

Nợ TK 156

31.600

 
 

            Có TK 331

 

31.600

 

Nợ TK 156

632

 
 

            Có TK 3333

 

632

 

Nợ TK 156

3.223,2

 
 

            Có TK 33312

 

3.223,2

 

Bài tập số 5. Thuế xuất khẩu tính trên giá bán 1.000USD, thuế suất 1%. TGGDTT: 15.700VND/USD

Lời giải :

 

Nợ TK 131

15.700

 
 

            Có TK 511

 

15.700

 

Nợ TK 511

157

 
 

            Có TK 3333

 

157

 

Bài tập số 6. Rút tiền gửi NH trả hết nợ thuế.

Lời giải :

 

Thuế GTGT = (DT chịu thuế - giá vốn hàng bán) * TS = (120.000 – 90.000) * 10% = 3.000

 

Nợ TK 511

3.000

 
 

            Có TK 3331

 

3.000

 

Nợ TK 3331

3.000

 
 

Nợ TK 3335

200

 
 

Nợ TK 3334

25.000

 
 

Nợ TK 3338

1.200

 
 

Nợ TK 3333 (NK)

632

 
 

Nợ TK 33312

3.223,2

 
 

Nợ TK 3333 (XK)

157

 
 

            Có TK 112

 

33.412,2

 

Bài tập số 7. Phí phải trả cho cơ quan giao thông về việc kiểm nghiệm xe cơ giới của công ty là 500.000đ. Công ty rút TM trả hết.

Lời giải :

7.

Nợ TK 642

500

 
 

            Có TK 3339

 

500

 

Nợ TK 3339

500

 
 

            Có TK 111

 

500

 

B.  Đối với công ty tính thuế GTGT khấu trừ

Bài tập số 1.  Mua công cụ giá mua 4.000.000đ, thuế GTGT 400.000đ. Nhập khẩu TSCĐHH 10.000USD, thuế nhập khẩu 1%, thuế GTGT 5%, TGGD 15.600VND/USD. Tất cả chưa thanh toán.

Lời giải :

1a.

Nợ TK 153

4.000

   
 

Nợ TK 133

400

   
 

            Có TK 331

 

4.400

 

1b.

Nợ TK 211

156.000

   
 

            Có TK 331

 

156.000

 
 

Nợ TK 211

7.800

   
 

            Có TK 3333

 

7.800

 
 

Nợ TK 133

8.190

 

(=(156000+7800)*5%)

                        Có TK 33312

 

8.190

 

               

 

Bài tập số  2. Mua hàng hóa nhập kho 10.000.000đ, thuế GTGT tính 10%, chi phí vận chuyển mua hàng 1.000.000đ, thuế GTGT tính 10%. Tất cả đã trả bằng TGNH.

Lời giải :

2.

Nợ TK 156

10.000

   
 

Nợ TK 133

1.000

   
 

            Có TK 112

 

11.000

 
 

Nợ TK 156

1.000

 

Phí VC mua hàng

 

Nợ TK 133

100

   
 

            Có TK 112

 

1.100

 

 

Bài tập số 3. Bán hàng giá bán chưa thuế 13.000.000, thuế suất 10%, tiền bán chưa thu.

Lời giải :

 

 

 

 

       

3.

Nợ TK 131

14.300

 
 

            Có TK 511

 

13.000

 

          Có TK 3331

 

1.300

 

Bài tập số 4.  Nhập khẩu lô hàng trị giá 2.000USD, thuế suất thuế NK 2%, thuế TTĐB 100%, thuế GTGT hàng nhập tính 10%. Tỷ giá giao dịch thực tế 16.200VND/USD.

Lời giải :

4.

Trị giá trên HĐ NK = 2.000 * 16.200 = 32.400.000

Thuế NK = 32.400.000 * 2% = 648.000

Thuế TTĐB = (32.400.000 + 648.000) * 100% = 33.048.000

Thuế GTGT = (32.400.000 + 648.000 + 33.048.000) * 10% = 6.609.600

 

Nợ TK 156

32.400

 
 

            Có TK 331

 

32.400

 

Nợ TK 156

648

 
 

            Có TK 3333NK

 

648

 

Nợ TK 156

33.048.000

 
 

            Có TK 3332

 

33.048.000

 

Nợ TK 133

6.609,6

 
 

            Có TK 33312

 

6.609,6

 

Bài tập số 5.   DN xuất khẩu hàng có giá bán 1.000USD, thuế suất thuế XK 2%. Tiền bán chưa thu. TGGDTT: 16.100VND/USD.

Lời giải :

5.

Nợ TK 131

16.100

 
 

            Có TK 511

 

16.100

 

Nợ TK 511

322

 
 

            Có TK 3333XK

 

322

 

Bài tập số 6. Bán sản phẩm chịu thuế TTĐB do công ty sản xuất, giá bán không tính thuế GTGT 400.000.000đ, thuế suất TTĐB 60%, tiền bán chưa thu.

Lời giải :

 

       
         

6.

Nợ TK 131

590.000

   
 

            Có TK 511

 

400.000

 
 

            Có TK 3331

 

40.000

 
 

            Có TK 3332

 

150.000

=((400tr/(1+0,6))*0,6

 

Bài tập số 7.  Mua quyền sử dụng đất 500.000.000đ trả bằng TGNH, thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp là 30.000.000đ.

Lời giải :

7.

Nợ TK 211

500.000

 
 

            Có TK 112

 

500.000

 

Nợ TK 211

30.000

 
 

            Có TK 3337

 

30.000

 

Bài tập số 8. Thu nhập tài chính 1.000.00đ, thuế suất tính 10% thu bằng TGNH.

Lời giải :

8.

Nợ TK 112

1.100

 
 

            Có TK 515

 

1.000

 

            Có TK 3331

 

100

 

Bài tập số 9. Thu nhập bất thường 2.000.000, thuế suất tính 10% thu bằng tiền mặt.

Lời giải :

9.

Nợ TK 111

2.200

 
 

            Có TK 711

 

2.000

 

            Có TK 3331

 

200

 

Bài tập số 10.  Phải trả thuế trước bạ tài sản cho việc mua chiếc xe tải là 4.000.000đ.

Lời giải :

       

10.

Nợ TK 211

4.000

 
 

            Có TK 3339

 

4.000

 

Bài tập số 11.  Phân bổ thuế tài nguyên mỗi tháng 3.000.000đ (Công ty đã nộp thuế tài nguyên cho một năm từ đầu năm tài chính).

Lời giải :

11.

Nợ TK 627

3.000

 
 

            Có TK 142

 

3.000

 

Bài tập số 12.  Tính thuế GTGT khấu trừ còn phải nộp và rút TGNG nộp hết các loại thuế trong kỳ.

Lời giải :

 

Nợ TK 3331

40.100

 
 

            Có TK 112

 

40.100

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng liên tục khai giảng các khóa học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK thuế mới nhất

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Tổng hợp 1 số bài tập kế toán thuế GTGT có lời giải

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
68
Tổng số truy cập
5620488
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel