Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

 

Hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.

 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

 

1. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua săm (kể cả mua mới và cũ):

 

Nguyên giá TSCĐ

Giá mua thực tế phải trả 

+ Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) Các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

 

- Các chi phí liên quan như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

 

Chú ý: Giá mua thực tế và các chi phí khác như vận chuyển... (Không bao gồm thuế GTGT nhé)

VD: Mua tài sản cố định trị giá 50tr chưa thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử là 1,76tr đã bao gồm VAT 10%.

Chi phí vận chuyển không bao gồm thuế GTGT 10% = 1,76tr/(1+10%) = 1,6 tr

=> Nguyên giá TSCĐ = 50tr + 1,6tr = 51,6tr

 

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp:

 

Nguyên giá TSCĐ

Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua 

+ Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) Các chi phí liên quan trực tiếp

 

- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc:

 

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế phải trả cộng + Các khoản chi phí liên quan trực tiếp 

 

- Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định:

Nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới =  giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

- Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.

 

2. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi:

 

 

Nguyên giá TSCĐ

Giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) 

+ Các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) Các chi phí liên quan trực tiếp

 

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự = giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

 

3. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng = Giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

 

- Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất 

Giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng 

+ các chi phí lắp đặt chạy thử  các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng

 (trừ các khoản lãi nội bộ, giá trị sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

 

4. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu:

 

 

Nguyên giá TSCĐ

giá quyết toán công trình xây dựng  

+ lệ phí trước bạ  các chi phí liên quan trực tiếp khác.

- Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

 

- Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng.

 

5. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa:

 

Nguyên giá tài sản cố định = giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

 

6. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp; được điều chuyển đến:

 

Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá trị còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của tổ chức định giá (+) các chi phí liên quan trực tiếp.

 

7. Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp:

 

Nguyên giá TSCĐ = giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

 

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Phân biệt tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
12
Tổng số truy cập
5640033
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel