Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Luật thuế giá trị gia tăng - Luật số 13/2008/QH12

Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng.Luật số 13/2008/QH12 . Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia ...
Xem thêm

Thông tư - Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng

Thông tư Số: 28/2013/TT-BTC - Điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng , quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem thêm

Quy định mới về việc đăng ký và hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 01 tháng 03 năm 2013, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH .Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Xem thêm

Công văn số 715/TCT-CS Khấu trừ và hoàn thuế GTGT hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tại khoản 1 Điều 47 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định về hình thức bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản như sau:
Xem thêm

Luật số 21/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Xem thêm

Thông tư số :180/2012/TT-BTC DN được hạch toán trợ cấp mất việc vào chi phí quản lý DN và được khấu trừ khi khai thuế TNDN

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xem thêm

Thông tư 16/2013/TT-BTC . Gia hạn nộp thuế TNDN Quý I, II/2013 chậm nhất đến ngày 30/10/2013; Quý III đến ngày 31/1/2014

Thông tư 16/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn , giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước . Gia hạn nộp thuế TNDN Quý I, II/2013 chậm nhất đến ngày 30/10/2013; Quý III đến ngày 31/1/2014
Xem thêm

LUẬT 26/2012/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Xem thêm

QUY ĐỊNH 103/2012/NĐ-CP VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH 103/2012/NĐ-CP VỀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG
Xem thêm

Bổ sung và sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị định số 100/NĐ-CP ban hành ngày 21/11/2012 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều , quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Hiểm Xã Hội về Bảo Hiểm Thất Nghiệp.
Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
18
Tổng số truy cập
5639945
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel