Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Tỷ lệ trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, BHTN, KPCD năm 2014

 

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2014 bao gồm: Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm th&