Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Tài khoản loại 8 - Chi phí khác

 

 TÀI KHOẢN LOẠI 8

TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC 

 

Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác là những khoản chi phí (lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Loại tài khoản này chỉ phản ánh các khoản chi phí trong kỳ, cuối kỳ được kết chuyển sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” và không có số dư cuối kỳ.

 

Loại Tài khoản 8 - Chi phí khác, có 02 tài khoản:

- Tài khoản 811 - Chi phí khác

- Tài khoản 821 - Chi phí thuế TNDN.

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ sống và trên máy hàng đầu hà nội

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

TK 811 - Tài khoản 811 - Chi phí khác

TK 821 - Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

TK 8211 - Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

TK 8212 - Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
51
Tổng số truy cập
5639980
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel