Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 415 - Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính

 

TK 415 TÀI KHOẢN 415

TÀI KHOẢN QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH 415

 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc hạch toán tăng, giảm quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 415 – QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Bên Nợ:

- Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên.

- Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.

 

Bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc do cấp dưới nộp lên.

 

Số dư bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 415 KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

1. Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

            Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

 

2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 136,...

            Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính.

 

3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên ghi:

            Nợ TK 415- Quỹ dự phòng tài chính

                        Có các TK 111, 112, 336, ...

 

 

Trung tâm dạy kế toán thực hành tại hà nội tốt nhất chỉ có tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy học viên làm kế toán thực tế trong doanh nghiệp với những chứng từ sống và trên phần mềm kế toán

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu

TK 411 - Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

TK 412 - Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

TK 413 - Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

TK 414 - Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển

TK 419 - Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ

TK 421 - Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

TK 441 - Tài khoản 441 - Nguồn vốn xây dựng cơ bàn

TK 461 - Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

TK 466 - Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
14
Tổng số truy cập
5731385
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel