Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 414 - Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển

 

TK 414 TÀI KHOẢN 414

TÀI KHOẢN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 414

 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

 

Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng vào việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp.

 

Việc trích và sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp: Công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân,...

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 414 - QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

Bên Nợ:

Tình hình chi tiêu, sử dụng quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

 

Bên Có:

Quỹ đầu tư phát triển tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

 

Số dư bên Có:

Số quỹ đầu tư phát triển hiện có.

 

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 414 KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

 

1.Trong kỳ, khi tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển .

 

2. Cuối năm, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển.

 

3. Khi dùng quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ, xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình

            Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

            Có TK 111, 112,... (Trường hợp mua sắm TSCĐ).

Đồng thời, kế toán ghi tăng nguồn vốn kinh doanh, ghi giảm quỹ đầu tư phát triển: 

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

 

4. Nhận quỹ đầu tư phát triển do cấp trên chuyển đến, ghi:

Nợ các TK 111,112, ...

Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển .

 

5. Trích quỹ đầu tư phát triển nộp lên đơn vị cấp trên theo quy định hoặc điều chuyển đi đơn vị khác, ghi:

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

Có các TK 111, 112, ...

 

 

Học kế toán thực hành thực tế tại Trung tâm dạy thực hành  kế toán Thiên Ưng - Các bạn sẽ được học trên hóa đơn , chứng từ thực tế và thực hành trên các phần mềm kế toán - Học xong làm được việc kế toán ngay

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 4 - Nguồn vốn chủ sở hữu

TK 411 - Tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

TK 412 - Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

TK 413 - Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

TK 415 - Tài khoản 415 - Quỹ dự phòng tài chính

TK 419 - Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ

TK 421 - Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

TK 441 - Tài khoản 441 - Nguồn vốn xây dựng cơ bàn

TK 461 - Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp

TK 466 - Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
18
Tổng số truy cập
5731287
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel