Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 007 - Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại

 

 TK 007 TÀI KHOẢN 007

TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ CÁC LOẠI 007

 

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi và còn lại theo nguyên tệ của từng loại ngoại tệ ở doanh nghiệp.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 007 – NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Bên Nợ:

Số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ).

 

Bên Có:

Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ).

Số dư bên Nợ:

Số ngoại tệ còn lại tại doanh nghiệp (Nguyên tệ).

            Trên tài khoản này không quy đổi các ngoại tệ ra đồng Việt Nam

Kế toán chi tiết TK 007 theo từng loại ngoại tệ.

 

 

Học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội ? Câu hỏi này chỉ có thể trả lời tốt nhất tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy làm kế toán thực tế trong 1 doanh nghiệp

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 0 - Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

TK 001 - Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài

TK 002 - Tài khoản 002 - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

TK 003 - Tài khoản 003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

TK 004 - Tài khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý

TK 008 - Tài khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
4
Tổng số truy cập
5919987
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel