Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

TK 003 - Tài khoản 003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 

 TK 003 TÀI KHOẢN 003

TÀI KHOẢN HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC 003

 

 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược của các đơn vị và cá nhân khác.

 

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHÁN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI

 

Bên Nợ:

Giá trị hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.

 

Bên Có:

- Giá trị hàng hoá đã bán hộ hoặc đã trả lại cho người nhờ ký gửi, ký cược.

- Giá trị tài sản nhận ký cược đã phát mại do đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế.

 

Số dư bên Nợ:

Giá trị hàng hoá còn nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.

Khi nhận hàng hoá để bán hộ, hai bên giao nhận phải cân, đo, đong, đếm, xác định số lượng, chất lượng hàng hoá. Kế toán hàng hoá nhận bán hộ phải chi tiết theo từng mặt hàng, từng người gửi bán, từng nơi bảo quản và từng người chịu trách nhiệm vật chất. Hàng hoá khi đã bán được hoặc trả lại hàng ký gửi, ký cược, ngoài việc ghi Có TK 003 theo giá hợp đồng còn phải ghi các bút toán trên các tài khoản trong Bảng Cân đối kế toán phản ánh các nghiệp vụ bán hàng và thanh toán với tổ chức, cá nhân có hàng gửi bán.

 

 

Học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội ? Câu hỏi này chỉ có thể trả lời tốt nhất tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy làm kế toán thực tế trong 1 doanh nghiệp

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Tài khoản loại 0 - Tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

TK 001 - Tài khoản 001 - Tài sản thuê ngoài

TK 002 - Tài khoản 002 - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

TK 004 - Tài khoản 004 - Nợ khó đòi đã xử lý

TK 007 - Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại

TK 008 - Tài khoản 008 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
3
Tổng số truy cập
5919928
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel