Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

MẪU PL_25MGT_TNCN_TT154 MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 MẪU PL_25MGT_TNCN_TT154 PHỤ LỤC

MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC

MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13

 

[01] Tên người nộp thuế: .........................................................

[02] Mã số thuế: .......................................................

[03] Tên đại lý thuế (nếu có): .......................................................

[04] Mã số thuế:  ......................................................

 

I. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền lương; thu nhập từ kinh doanh

(Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)     

[05] Số thuế phải nộp trước khi miễn giảm :

............................................                                                                                                                           

[06] Số thuế được miễn cả năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; từ kinh doanh của cá nhân có thu nhập tính thuế ở bậc 1 Biểu thuế luỹ tiến từng phần:     

.......................................................                              

[07] Số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân được giảm 50%  (nếu có):

 .......................................................

[08] Số thuế còn phải nộp sau khi miễn giảm : 

 .....................................................

 

II. Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% (Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)

 

[09] Số thuế phải nộp theo thuế suất 20% trước khi miễn giảm :

 ......................................................

[10] Số thuế được giảm:

 ......................................................                                                                                                                                                                                                                         

[11] Số thuế còn phải nộp theo thuế suất 20% sau khi miễn giảm :

 ............................................

 

III. Tổ chức trả tiền lương, tiền công quyết toán thay cho cá nhân (Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)

 

[12] Tổng số thuế phải nộp của : ..............................(ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay) cá nhân trước khi miễn giảm                     

[13] Tổng số thuế được giảm của  …………………………………(ghi tổng số cá nhân mà tổ chức chi trả quyết toán thay có thu nhập tính thuế cả năm ở bậc 1) cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

.................................     

[14] Tổng số thuế còn phải nộp sau khi miễn giảm :

 .................................................

 

IV. Tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán, từ đầu tư vốn (Kèm theo tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính)

 

a. Thu nhập từ đầu tư vốn:

[15] Tổng số thuế phải khấu trừ trước khi miễn giảm:

……………………………………

[16] Tổng số thuế được miễn :

………………………………………

[17] Tổng số thuế đã khấu trừ sau khi miễn giảm :

…………………………………

b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 

[18] Tổng số thuế phải khấu trừ trước khi miễn giảm:

………………………………………  

[19] Tổng số thuế được giảm:

……………………………………………………………………

[20] Tổng số thuế đã khấu trừ sau khi miễn giảm:

………………………………………………………

- Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 


  Ngày ......tháng ….....năm …....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 
Họ và tên: ............................... NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số: ........

 
  …………………..

 

 

MẪU PHỤ LỤC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN  THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13 Các bạn có thể tải về tại đây :

 

DOWNLOAD               

 

 

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên dạy kế toán thực hành trên chứng từ thực tế - Dạy thực hành khai báo thuế và lập báo cáo thuế trên phần mềm HTKK 

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

MẪU ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2011/NQ13

MẪU PL_MGT_TNDN_TT154 ( MIỄN GIẢM THUẾ TNDN )

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT

MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT NHẤT ( MẪU 15 )

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG ĐỘNG SẢN

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
15
Tổng số truy cập
5640053
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel