Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

MẪU ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 

MẪU ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Chính thức:  [     ]    Bổ sung: [   ]    Lần: [     ]

 

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

 

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….……

2.  Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

4.  Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

………………, ngày ………… tháng ………… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy thực hành toàn bộ trên 100% chứng từ thực tế và phần mềm kế toán máy tốt nhất tại hà nội

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

MẪU BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

MẪU PL_25MGT_TNCN_TT154 MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GTGT ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2011/NQ13

MẪU PL_MGT_TNDN_TT154 ( MIỄN GIẢM THUẾ TNDN )

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT

MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT NHẤT ( MẪU 15 )

MẪU HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG ĐỘNG SẢN

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
78
Tổng số truy cập
5640007
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel