Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN QUÝ - Mẫu SỐ 3.9

 

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26-AC: ( Mẫu số 3.9 mới nhất Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT-BTC Ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính)

 

 "Mẫu BC26/AC (Ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT-BTC Ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính)"     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Quý.........Năm........."           

             

1. Tên tổ chức (cá nhân):..........................................

2. Mã số thuế:..........................................................                                                         

3. Địa chỉ:................................................................ 

Đơn vị tính: Số

 

STT Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
 mẫu hoá đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/
phát hành trong kỳ
Từ số Đến số Từ số Đến số
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001 AA/11P 200 1 100 101 200
  Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001            
  Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001            
                 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 ……….,ngày………tháng………năm………

           Người lập biểu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

        (Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

 

Các bạn có thể tải về tại đây : Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

Về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4;

Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7,

Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10

Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau

 

Nếu các bạn chưa biết lập có thể tham khảo : Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

GIẢM 50% - Khóa học kế toán thực tế

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH DN phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động

Thông tư 119/2014/TT-BTC các thủ tục hành chính về thuế

Phần mềm hỗ trợ kê khai 3.2.5

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Không nộp Báo cáo tài chính bị phạt đến 20 triệu từ 05/09

Nghị định 83/2013/NĐ-CP Luật Thuế Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
20
Tổng số truy cập
5679618
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel