Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH: KẾ TOÁN – KI ỂM TOÁN

 

Sinh viên : Lưu Kim Oanh

Giảng viên hướng dẫn: CN. TTr viên cấp II Dương Văn Biên

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

 

Sinh viên : Lưu Kim Oanh

Mã SV: 120577

Lớp : QT1205K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( v ề lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).

- Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng.

- Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng.

 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

- Sổ sách, số liệu kế toán của Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng trong quý 4 năm 2011.

- Hoá đơn chứng từ phát sinh trong quý 4 năm 2011.

- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2011 của Công ty.

- Và các số liệu tham khảo khác.

 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận t ải Thương mại Đại Hưng – Lô 26 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

 

CÁN BỘ HƯỚNG D ẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

 

Người hướng dẫn thứ nhất:

Họ và tên: Dương Văn Biên

Học hàm, học vị: CN. TTr viên cấp II

Cơ quan công tác: Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng.

 

Người hướng dẫn thứ hai:

Họ và tên:............................................................................ .................

Học hàm, học v ị:...........................................................

Cơ quan công tác:.................................................

Nội dung hướng dẫn:.................... ....................

 

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012 . Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 n ăm 2012

 

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ

Người hướng dẫn

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2012

Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

 

 

PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:

- Tinh thần và thái độ nghiêm túc, ham học h ỏi, có nhiều cố gắng; nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài tốt nghiệp.

- Thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi và xin ý kiến các nội dung trong đề tài.

- Đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định của nhà trường.

 

2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):

- Chương I: Tác giả đã đưa ra một số lý luận cơ vản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

- Chương II: Tác giả đã mô tả chi tiết thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại hưng.

- Chương III: Tác giả đã đưa ra ưu điểm , han chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán trên tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng.

 

3. Cho điểm của cán bộ hƯớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): ……………………9,5 (Chín phẩy năm) 

 

 

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 n ăm 2012

Cán bộ hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên )

...........................

 

 

Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng đầy đủ và chi tiết các bạn có thể tải về tại đây

 

Download tại đây 

 

 

Khóa học nghề kế toán thực tế tại Công ty kế toán Thiên Ưng - Dạy thực hành kê khai thuế , lên sổ sách , lập báo cáo thuế , lập báo cáo tài chính - Thực hành trên chứng từ sống và phần mềm kế toán máy - Tự hào là địa chỉ dạy học chứng chỉ kế toán thực hành tốt nhất hà nội

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ATP

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại công ty cổ phầ đầu tư và phát triển Thanh Chương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May Thiên Nam

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
12
Tổng số truy cập
5764094
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel