Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 5 Hải Phòng

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÕNG

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Phạm Thanh Phương

Lớp: QT 1206K

Mã SV: 120348

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

 

Tên đề tài:

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Số 5 Hải Phòng.

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).

 

- Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

- Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 5 Hải Phòng.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 5 Hải Phòng.

 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

 

- Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 5 Hải Phòng trong 3 năm gần đây.

- Số liệu về thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 5 Hải Phòng.

 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 Hải Phòng.

 

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Người hướng dẫn thứ nhất :

Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng

 

Nội dung hướng dẫn:

- Định hướng cách nghiên cứu và giải quyết một đề tài tốt nghiệp.

- Định hướng cách hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

- Định hƣớng cách mô tả và phân tích thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng số 5 Hải Phòng.

- Định hƣớng cách đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

 

Ngƣời hướng dẫn thứ hai:

Họ và tên:.....................................

Học hàm, học vị:...........................................

Cơ quan công tác:.....................................................

Nội dung hướng dẫn:.................................

 

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 30 tháng 06 năm 2012

 

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Người hướng dẫn

 

ThS. Nguyễn Đức Kiên

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2012

Hiệu trƣởng

 

PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:

 

- Chăm chỉ thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu

- Chịu khó nghiên cứu lý luận và thực tế, mạnh dạn đề xuất các phương hướng và giải pháp để hoàn thiện đề tài nghiên cứu.

- Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trong quá trình viết khoá luận

- Tuân thủ đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung nghiên cứu của đề tài do giáo viên hướng dẫn quy định.

 

2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu)

 

- Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hoá đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng nghiên cứu.

- Về mặt thực tế: Tác giả đã mô tả và phân tích đƣợc thực trạng của đối

tượng nghiên cứu theo hiện trạng của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn sản xuất – kinh doanh, có giá trị về mặt lý luận và có tính khả thi trong việc kiện toàn công tác kế toán của đơn vị thực tập.

- Những số liệu minh hoạ trong khoá luận đã có tính lôgích trong dòng chạy của số liệu kế toán và có độ tin cậy.

 

3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn:

Điểm bằng số: …………

Điểm bằng chữ: …………………………………..

 

 

Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2012

Cán bộ hướng dẫn

ThS. Nguyễn Đức Kiên

 

----------------------------------------------------------

 

Luận văn tốt nghiệp đề tài hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 Hải phòng đầy đủ và chi tiết nhất các bạn có thể tải về tại đây

 

Download tại đây

 

 

Trung tâm kế toán Thiên Ưng chuyên dạy kế toán thực hành cấp tốc tốt nhất tại hà nội - Dạy thực hành trên hóa đơn chứng từ thật và phần mềm kế toán máy

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ATP

Hoàn thiện công tác kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại công ty cổ phầ đầu tư và phát triển Thanh Chương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May Thiên Nam

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
55
Tổng số truy cập
5764014
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel