Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Hướng dẫn tạo bảng biểu trên Excel

 

Hướng dẫn tạo các bảng biểu trên Excel kế toán

 

1.Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho:

-    Cột Sô lượng và Thành tiền nhập trong kỳ, dùng hàm SUMIF tổng hợp từ BNL

-    Cột Số lượng Xuất trong kỳ: dùng hàm SUMIF tập hợp từ BNL

-    Cột Đơn giá xuất kho: tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối kỳ

-    Cột thành tiền xuất kho: =Số lượng x Đơn giá

-    Số lượng và thành tiền cuối kỳ = Đầu kỳ + Nhập – Xuất

-    Cột tháng báo cáo: Với bảng NXT tháng 1 bạn nhập số 1 cho tất cả các mã hàng trong bảng. Với bảng NXT tháng 2 bạn nhaaoj số 2 cho tất cả các mã hàng tương ứng. Làm tương tự như vậy cho các bảng NXT sau (bạn có thể làm cột này vào thời điểm cuối khi bạn làm sổ).

-    Cột nối tháng và mã hàng hóa: M9&”;”&A9 (cột M là tháng BC, cột A là cột mã hàng)

-    Để có được NXT của các tháng  sau bạn copy bảng NXT của tháng trước và dán (paste) xuống phía dưới, xóa trắng toàn bộ số liệu, đặt lại Công thức cho các cột tương ứng.

o Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Copy tìm từ DMTK

o Cột số lượng và thành tiền đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống.

o Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

 

2.Lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

- Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Coppy các bảng đó của tháng trước và dán (Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “ Số khấu hao ( phân bổ ) lũy kế kỳ trước “ và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước.

- Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính.

-  Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

 

3.Lập bảng cân đối phát sinh tháng

 Cột Mã TK, tên TK: Copy DM tài khoản về (đảm bảo rằng DMTK luôn được cập nhật thường xuyên các TK về khách hàng, mã hàng hóa … tức là một DMTK đầy đủ

 Cột Số dư đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước về

 Cột Số phát sinh Nợ và phát sinh Có trong kỳ, sử dụng hàm SUMIF tổng hợp số liệu từ BNL của từng tháng sang.

-    Số dư cuối kỳ: (Dư Nợ = Tổng Nợ - Tổng Có;                               Dư Có = Tổng Có – Tổng Nợ)

-    Cột Nợ = Max( Số dư Nợ đầu kỳ + Số PS Nợ trong kỳ- Số dư Có đầu kỳ - Số PS Có trong kỳ,0)

-    Cột Có = Max ( Số dư Có đầu kỳ+ Số PS Có trong kỳ - Số Dư Nợ đầu kỳ - Số PS Nợ tron kỳ,0)

-    Dùng hàm SUBTOTAL tính tổng cho từng TK cấp 1 ( chỉ cần tính cho những tài khoản có chi tiết phát sinh )

Cú pháp = SUBTOTAL(9,dãy ô cần tính tổng)

Sau đó tính lại dòng Tổng cộng trên CĐPS tháng bằng hàm SUBTOTAL.

MÔ PHỎNG:

 

- Cột tháng báo cáo: Với bảng CĐPS tháng 1 bạn nhập số 1 cho tất cả các mã TK trong bảng. Với bảng CĐSP tháng 2 bạn nhập số 2 cho tất cả các mã TK trong bảng. Làm tương tự như vậy cho các bảng CĐSP tháng sau. (bạn có thể làm cột này vào thời điểm cuối khi bạn làm sổ).

- Cột nối tháng và mã TK: = I9&”;”&A9 (cột I là tháng BC, cột A là cột mã TK).

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: hanoiketoan.edu.vn

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hướng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

Cách lập bảng nhập xuất tồn trên Excel

Cách lập sổ sách kế toán trên Excel

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel

Các hàm Excel cơ bản trong kế toán để lên sổ sách

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
75
Tổng số truy cập
5640004
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel