Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Hướng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

 

Hướng dẫn lập sổ Quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng trên Excel

 

1. Cách Lập sổ Quỹ tiền mặt trên Excel

 

Cách lập:

Bước 1: Lập bảng báo cáo, gồm 3 ô

-    Tháng báo cáo: nhập tháng cần xem, cần in.

-    Tài khoản báo cáo: mặc định là tài khoản tiền mặt

-    Nối tháng và tài khoản báo cáo: phục vụ tính số dư đầu kỳ

 

Bước 2: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

-    Cột tồn, dòng số dư đầu kỳ:

     =SUMIF(‘CDPS’!$J$9:$J$600;’SO QUY TM’!$K$4;’CDPS THANG’!$C$9:$C$600)

Trong đó:            

              ‘CDPS’!$J$9:$J$600: Cột nối tháng và TK báo cáo trên CĐPS tháng (kéo hết tất cả các tháng).

              ’SO QUY TM’!$K$4: Ô nối tháng và TK báo cáo trong bảng báo cáo của sổ Quỹ

              ’CDPS THANG’!$C$9:$C$600: Cột số dư nợ đầu kỳ trên CĐPS tháng. (kéo hết tất cả các tháng, nếu bị tràn vùng bạn cứ kéo               đến đúng dòng muốn lấy sau đó sửa lại cột muốn lấy).

 

Bước 3: Đặt công thức cho các ô, cột

-    Cột ngày tháng ghi sổ: =IF($J$4=’NHAP LIEU’!F11;’NHAP LIEU’!A11;””)

                   $J$4: Ô tài khoản báo cáo trong bảng báo cáo của sổ quỹ TM

                  ’NHAP LIEU’!F11: Cột TK Nợ/Có trên BNL

                  ’NHAP LIEU’!A11: Cột ngày tháng ghi trên sổ bên BNL

     Công thức này đặt tương tự cho các cột Diễn giải, TK đối ứng, Thu, Chi

-    Cột số phiếu thu: =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!D11;2)=”PT”;’NHAP LIEU’!$D11;””)

-    Cột số phiếu chi: =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!D11;2)=”PC”;’NHAP LIEU’!$D11;””)

-    Cột tồn cuối ngày: Tồn sau mỗi ngày = Dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi (đến ngày đó)

      =$H$10+SUBTOTAL(9;$F$12:F12)-SUBTOTAL(9;$G$12:G12)

-    Cột In sổ theo tháng: =IF(A12=””;””’;MONTH(A12))

-    Ô “Tháng … năm …”: =VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;2;0)

-    Ô “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” phía dưới cùng của sổ

     =VLOOKUP($L$4;’DM NGAY THANG’!$A$4:$C$15;3;0)

 

Bước 4: Tính tổng thu, tổng chi bằng hàm SUBTOTAL

Tính số dư cuối = Dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi

 

Cách in:

-    Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu

-    Nhập số tháng cần xem, cần in vào ô tháng báo cáo

-    Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks

-    Căn chỉnh trang in => in

 

2. Lập sổ ngân hàng trên Excel

- Bạn làm tương tự như lập sổ quỹ tiền mặt

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: hanoiketoan.edu.vn

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hướng dẫn tạo bảng biểu trên Excel

Cách lập bảng nhập xuất tồn trên Excel

Cách lập sổ sách kế toán trên Excel

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel

Các hàm Excel cơ bản trong kế toán để lên sổ sách

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
11
Tổng số truy cập
5639938
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel