Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

Hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý Mẫu BC26-A theo Thông tư 64/2013/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính. Thực hành trực tiếp trên phần mềm HTKK mới nhất năm 2014

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý phải được lập theo mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 64/2013/TT-BTC

 

1. Hướng dẫn lập báo cáo tình sử dụng hóa đơn quý trên phần mềm HTKK:

 

Bước 1: Đặng nhập vào phần mềm HTKK thuế, hiện nay là phần mềm HTKK 3.2.1 mới nhất năm 2014 (nếu chưa có các bạn tải về tại đây: Phần mềm HTKK mới nhất)

 

Bước 2:  Vào menu  - > “Kê khai” -> “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)”.

 

Bước 3: chọn “Kỳ báo cáo” mặc định sẽ là quý hiện tại -> Chọn các phụ lục cần kê khai: “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” -> click “Đồng ý” màn hình báo cáo sẽ hiển thi ra như sau:

 

cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

Bước 4: Nhập số liệu:

 

Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo

VD: Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”.

 

Chỉ tiêu 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập (Vì khi bạn chọn ở cột “Mã loại hóa đơn” phần mềm sẽ tự động nhảy (bạn không cần nhập).

 

Chi tiêu 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.

VD: 01GTKT3/001.

 

Chỉ tiêu 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.

 VD: MP/11P

 

Cột Số tồn đầu kỳ, mua/ phát hành trong kỳ:

 

- Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.

Chỉ tiêu 5 (Tổng số): không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

 

Chỉ tiêu 6, 7, 8, 9: Nhập dạng số: Số tồn đầu kỳ:  từ số - đến số và Số mua trong kỳ  từ số - đến số, các bạn nhập vào.

VD: Đầu kỳ các bạn tồn 50 hóa đơn từ số 01 – 50, và trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100.

 

Cột sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ:

 

Chỉ tiêu 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy.

 

Chỉ tiêu 13: Số lượng đã sử dụng: Trong kỳ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nhập vào và phải  nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ).

VD: Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn thì ghi 50

 

Chỉ tiêu 14, 16, 18: Số lượng: Phần mềm tự động nhảy.

 

Chỉ tiêu 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập số hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy và các số này phải nằm trong khoảng chỉ tiêu {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau.

VD: Trong kỳ xóa bỏ hóa đơn số 05 thì các bạn nhập số 5.

 

a. Nếu trong kỳ các bạn xóa bỏ, mất, hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.

VD: 6;11;128 hoặc 0000006;0000011;0000128 (Trong kỳ có các bạn xóa 3 số hóa đơn này)

 

 b. Nếu là các số liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)

 VD: 51-100 (50 số)

 

Chú ý: Các bạn cần phân biệt được đâu là HỦY, đâu là XÓA BỎ

      HỦY: là làm biên bản hủy, hoặc thu hồi hóa đơn

      XÓA BỎ: là viết sai, những chưa xé khỏi cuống, gạch chéo 3 liên

 

Tồn cuối kỳ:

 

Các chỉ tiêu: 20, 21, 22: Sẽ tự động nhảy.

 

- Người lập biểu: Nhập kiểu text

- Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.

- Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

 

Bước 5: Các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.

Bước 6: Cuối cùng các bạn ấn nút “Kết xuất” rồi nộp cho cơ quan thuế.

 

Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng trong quý 4 năm 2013 phát hành 200 hóa đơn mới từ số 01 đến 200, trong kỳ doanh nghiệp sử dụng hết 100 hóa đơn từ 01 đến 100 và bị mất 50 số hóa đơn từ số 0000151-0000200. Khi đó bạn kê khai trên báo cáo như sau:

 

- Vì số hóa đơn mất không liên tiếp với số đã sử dụng nên bạn phải tách ra làm 2 dòng:

 

Tại dòng 1: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 1; [9] = 150, chỉ tiêu [13] = 100, [17] để trống

 

Thêm dòng các bạn ấn F5

Tại dòng 2: Kê số hóa đơn mua phát hành trong kỳ (chỉ tiêu [8] – [9]) tại dòng 1 kê giá trị: Chỉ tiêu [8] = 151; [9] = 200,  chỉ tiêu [13] = 0, [17] = 151-200.

 

hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

2. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý:

Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.
Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7.
Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10.
Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau.

 

Chúc các bạn làm tốt!

 

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

GIẢM 50% - Khóa học kế toán thực tế

Những mẫu đơn xin việc viết tay hay nhất

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Hệ Thống Thang Bảng Lương theo NĐ 49/2013/NĐ-CP

Cách định khoản hạch toán công cụ dụng cụ

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán thuế trong doanh nghiệp

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo quy định

Cách hạch toán tiền lương - các khoản trích theo lương

Tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất theo quy định

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
4
Tổng số truy cập
5764025
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel