Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

 

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU ...................................................... 1

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .................... 2

 

1.1. Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp...................... 2

1.1.1. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp ......... 2

1.1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu: ....... 2

1.1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu ................ 3

1.1.2. Một số vấn đề cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp: ......... 4

1.1.3. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:......... 6

1.2. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp................. 7

1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: .............. 8

1.4. Nội dung của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: ......... 9

1.4.1. Tổ chức kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu... 9

1.4.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ............... 9

1.4.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính............... 16

1.4.1.3. Kế toán thu nhập khác............... 18

1.4.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.............. 22

1.4.2. Tổ chức kế toán chi phí................. 25

1.4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán:............ 22

1.4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.......... 27

1.4.2.3. Kế toán chi phí tài chính........... 34

1.4.2.4. Kế toán chi phí khác: ............. 36

1.4.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ............. 34

1.4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: ....... 37

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÕNG ................. 39

 

2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu tƣ xây lắp điện HP.................. 39

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp điện HP ................. 39

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty ................. 39

2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện HP. ......... 43

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp điện HP. ............. 44

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ phần đầu tƣ xây lắp điện HP. ................. 44

2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng. ......... 46

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây lắp điện HP. ........ 44

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện HP. ..... 44

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện HP. ... 54

2.2.3. Doanh thu hoạt động tài chính. ......... 59

2.2.4. Kế toán chi phí tài chính.......... 63

2.2.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp .................. 68

2.2.5. Chi phí quản lý doanh nghiệp ........ 68

2.2.6. Nội dung, trình tự kế toán xác định kết quả hoạt động khác ............. 73

2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện Hải Phòng........... 85

 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI PHÒNG

... 95

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tƣ xây lắp điện HP ...... 95

3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ........ 95

3.1.1. Ưu điểm...................... 95

3.1.2. Nhược điểm ................. 92

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp điện HP. ........... 94

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh tại công ty. ................... 94

3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. ....... 95

3.2.2.1. Hoàn thiện về hệ thống sổ kế toán. ................ 95

3.2.2.2. Hoàn thiện về hiện đại hóa công tác kế toán......... 98

3.2.2.3. Hoàn thiện về quá trình luân chuyển chứng từ. .............. 104

3.2.2.2. Một số giải pháp khác. .......... 100

 

KẾT LUẬN .................................... 106

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................... 107

---------------------------------------------------------

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP đầy đủ nhất và chi tiết nhất các bạn có thể tải về tại đây

 

Download tại đây

 

 

Trung tâm kế toán Thiên Ưng chuyên dạy thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ sống - Dạy thực hành lên sổ và lập báo cáo trên phần mềm kế toán máy

 

 

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ATP

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại công ty cổ phầ đầu tư và phát triển Thanh Chương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH May Thiên Nam

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
17
Tổng số truy cập
5764072
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel