Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái”

 

 

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái”

  

MUC LỤC

Chương I :  Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán Hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 29

 

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại  và vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong  doanh nghiệp thương mại 29

1.1.1.Đặc điểm nền kinh tế thị trường Việt Nam. 29

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại. 30

1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 32

1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh ngjhiệp thương mại . 36

1.2.1.Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại. 39

1.2.1.1. Xác định giá vốn hàng bán. 39

1.2.1.2.Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại 41

1.2.1.2.1.Bán buôn hàng hoá trong điều kiện doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ . 41

1.2.1.2.2.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hoá (theo phương pháp kiểm kê định kỳ , thuế GTGT tíng theo phương pháp khấu trừ) 44

1.2.1.2.3. Kế toán bán buôn hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT trực tiếp hoặc áp dụng các luật thuế khác. 45

1.2.1.2.4.Kế toán nghiệp vụ bán lẻ  45

1.2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng  47

1.2.2.2.1.Bán buôn hàng hoá trong điều kiện doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. 47

1.2.2.2.2.Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hoá (theo phương pháp kiểm kê định kỳ , thuế GTGT tíng theo phương pháp khấu trừ) 49

1.2..2.3. Kế toán bán buôn hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT trực tiếp hoặc áp dụng các luật thuế khác . 50

1.2.2.2.4.Kế toán nghiệp vụ bán lẻ  51

1.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán. 52

1.2.3.1. Xác định các khoản giảm doanh thu . 52

1.2.3.2. Kế toán các khoản giảm doanh thu. 53

1.2.3.2.1. Hạch toán hàng bị trả lại 53

1.2.3.2.2.Hạch toán giảm giá hàng bán. 54

1.2.3.2.3. Hạch toán chiết khấu thương mại 54

1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp. 55

1.2.4.1. Xác định chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nhiệp . 55

1.2.4.2.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 56

1.2.4.2.1. Kế toán chi phí bán hàng  56

1.2.5. Kế toán  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 62

1.2.5.1. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 62

 

Chương II : Thực trạng công tác kế toán bán. 64

 

2.1.Đặc điểm, tình hình chung của công ty TNHH Phú Thái: 64

2.1.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh  64

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty TNHH Phú Thái 65

2.1.3. Đặc điểm kinh doanh và cơ cấu tổ chức  bộ máy quản lý của công ty TNHH Phú  Thái . 65

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Phú Thái . 67

2..2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHh phú thái . 69

* Bán lẻ lớn  70

* Bán lẻ nhỏ  71

* Bán hàng đường phố  71

* Bán hàng cho siêu thị 71

* Bán hàng cho khu vực tỉnh  71

2.2.1. Kế toán giá vốn hàng hóa tại công ty TNHH Phú Thái. 75

2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Phú Thái . 77

2.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 79

2.2.4.2. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ quy định. 85

2.2.4.3. Chi phí đồ dùng văn phòng  85

2.2.4.4. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận văn phòng. 86

2.2.4.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 86

2.2.5. Kế toán  xác định kết quả kinh doanh. 88

 

Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty tnhh phú thái . 94

3.1. Nhận xét , đánh giá thực trạng  kế toán bán  hàng  và xác định kết quả kinh doanh  tại công ty TNHH Phú Thái. 94

3.1.1 Ưu điểm   94

3.1.2. Tồn tại chủ yếu. 95

3.2. Một số y kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán bán  hàng  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái. 96

3.2.1 Lập sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 96

3.2.2.Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 97

3.2.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi 99

3.2.5. Tin học hoá công tác kế toán  102

KẾT LUẬN………………………………………………………………..81

 

Báo cáo thực tập đầy đủ và chi tiết các bạn download : tại đây

 

 

Công ty kế toán Thiên Ưng tuyển sinh thực tập kế toán . Dạy cách hạch toán , dạy kê khai thuế , dạy lên sổ sách ,dạy lập báo cáo thuế , dạy lập báo cáo tài chính trên chứng từ sống và phần mềm kế toán

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Báo cáo kế toán tiền lương tại công ty TNHH ánh sáng vàng

Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ATP

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại công ty cổ phầ đầu tư và phát triển Thanh Chương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
53
Tổng số truy cập
5434935
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel