Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Cách lập bảng nhập xuất tồn trên Excel

 

Hướng dẫn cách lập bảng nhập xuất tồn trên Excel trong các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

 
 
Hướng dẫn nhập:
 
 
- Cột ngày tháng ghi sổ: Ngày tháng ghi sổ bằng hoặc sau ngày chứng từ

- Cột số hiệu: Là số hiệu của Hoá đơn, của Phiếu Thu (PT), Phiếu chi (PC), Giấy báo nợ (GBN), Giấy báo có (GBC), phiếu kế toán (PKT)…

- Cột ngày chứng từ: Là ngày thực tế trên chứng từ

- Cột số phiếu Thu/Chi/Nhập/Xuất: Nhập số liệu tương ứng với từng nghiệp vụ phát sinh liên quan. Ví dụ: Nghiệp vụ thu tiền: Tại dòng tương ứng với TK ghi Nợ 1111, bạn nhập PT001 (nếu là phiếu thu số 001), cách làm tương tự cho các nghiệp vụ Chi (PC001), Nhập (PN001), Xuất (PX001). Cụ thể xem mục 3,4 phần IV – Hướng dẫn một số nghiệp vụ cơ bản.

- Cột Diễn Giải: Là nội dung tóm tắt nhưng đầy đủ thông tin của một chứng từ

- Cột TK Nợ/Có: Là Cột định khoản Nợ/Có cho các nghiệp vụ phát sinh.

- Cột TK đối ứng: Theo dõi TK đối ứng cho những TK đã định khoản bên cột TK Nợ/Có.

 

Cách làm: Ví dụ: Mua hàng nhập kho, chưa trả tiền cho công ty Huyền Nguyên Châu, VAT10%

 
 

TK Nợ

TK Đối ứng

Hướng dẫn

 

TK Có

156-DK-XD35

331HNC

Đặt đấu bằng ( =) vào ô tương ứng với TK cần lấy đối ứng sau đó bấm vào TK đối ứng và bấm Enter

1331

331HNC

Đặt dấu bằng ( = ) vào ô tương ứng với TK cần lây đối ứng sau đó bấm vào TK đối ứng và bấm Enter

                                                     331HNC

156;1331

Nhập tay: 156;1331 ( bạn nên thống nhất dấu phân cách giữa các tài khoản trong suốt quá trình làm việc)

 
 
Mô phỏng
 
cách lập bảng nhập liệu trên excel
 
 

- Cột số lượng Nhập: kê lượng hàng hóa nhập kho

- Cột số lượng Xuất: Kê lượng hàng hóa xuất kho

- Cột Số phát sinh Nợ: Ghi số tiền tương ứng với TK ghi Nợ

- Cột số phát sinh Có : Ghi số tiền tương ứng với TK ghi Có

 

Lưu ý: Số tiền thuế( nếu có ) = Số tiền hàng hoặc Doanh thu nhân ( x) với Thuế suất.

( Trường hợp nghiệp vụ có một TK Nợ và nhiều TK Có, thì số tiền ở TK nợ bằng ( = ) tổng số tiền của các TK Có hoặc ngược lại )

 

- Sau khi định khoản hết các bút toán từ chứng từ  thì thực hiện các bút toán cuối tháng -> tính ra lãi (lỗ) của một tháng trên Bảng nhập dữ liệu -> thực hiện “Tổng cộng số phát sinh Nợ/Có” của cả tháng đó lại bằng hàm SUBTOTAL. (BNL đúng khi tổng Nợ - tổng Có)

 Cú pháp hàm: = SUBTOTAL(9; dãy ô cần tính tổng)

 Tổng phát sinh bên Nợ:  = Subtotal (9;H13:H190)

 Tổng phát sinh bên Có: = Subtotal(9;H13:H190)

( Số 9 là cú pháp mặc định của hàm cho việc tính tổng )

 

Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Hotline: 0984.322.539 – 046.269.7586

Email: hainam188801@gmail.com

Website: hanoiketoan.edu.vn

 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hướng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn tạo bảng biểu trên Excel

Cách lập sổ sách kế toán trên Excel

Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel

Các hàm Excel cơ bản trong kế toán để lên sổ sách

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
11
Tổng số truy cập
5640032
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel