Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KHẤU HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Mọi TSCĐ, BĐS đầu tư hiện có của doanh nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý) đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành

 

Hướng dẫn cách hạch toán hao mòn Tài sản cố định

 

1. Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, ghi:

 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công (6234)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6274)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 811 - Chi phí khác

      Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

        

 2. TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ Tổng công ty, công ty, ghi:

 

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

                    Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại)

                    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn).

 

3. Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi:

 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)

                    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147).

 

4. Trường hợp giảm TSCĐ, BĐS đầu tư thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ, BĐS đầu tư. (Xem hướng dẫn hạch toán các TK 211, 213, 217).

        

 5. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

 

         Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

                    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

 

6. Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

 

         Nợ TK 4313 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

                    Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

 

7. Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

 

- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)

       Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

 

- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ  giảm so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao giảm, ghi:

 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

Có các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm).

 

 

Dạy làm kế toán tổng hợp thực tế xem chi tiết tại : - > Lớp học thực hành kế toán tổng hợp

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp

Cách định khoản hạch toán chiết khấu thương mại

Cách nhớ hệ thống tài khoản kế toán nhanh

HẠCH TOÁN KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

ĐỊNH KHOẢN HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

HẠCH TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO VÀO CÔNG TY CON

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Hướng dẫn cách Phẩn bổ và Hạch toán Công cụ Dụng cụ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
7
Tổng số truy cập
6016642
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel