Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Báo cáo kế toán tiền lương tại công ty TNHH ánh sáng vàng

 

BÁO CÁO THỰC TẬP

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG VÀNG

 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. Khái niệm tiền lương

 Khái niệm

Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng công việc và chất lượng lao động mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp

Trong cơ chế hóa tập trung tiền lương được biểu hiện một cách thống nhất như sau: “Tiền lương dưới chế độ XHCN là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối kế hoạch cho công nhân viển chức, phù hợp với số lượng, chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến. Tiền lương phản ánh việc chi trả cho công nhân viên chức dựa trên nguyên tắc phân phối lao động nhằm tái sản xuất sức lao động”.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường, sự thay đổi về cơ chế quản lý đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót trong nhận thức vế vai trò của yếu tố sức lao động và bản chất kinh tế của tiền lương “Tiền lương phải được biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá trị của yếu tố sức lao động mà người sử dụng (nhà nước, chủ doanh nghiệp) phải trả cho người cung ứng lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá cả của thị trường theo pháp luật hiện hành của Nhà nước”.

Như vậy, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trên cơ sở số lượng, chất lượng của sức lao động mà họ bỏ ra. Hiểu rõ bản chất của tiền lương là cơ sở để Nhà nước hoạch định các chính sách tiền lương thích hợp giúp doanh nghiệp lựa chọn phương thức lương thích hợp với đặc điểm sản xuât kinh doanh của mình.

Ở các nước mới chuyển sang kinh tế thị trường như nước ta hiện nay thì khái niệm tiền lương thường được gắn với chế độ tuyển dụng suốt đời hoặc một thỏa thuận hợp đồng sử dụng lao động dài hạn, ổn định. Gắn với tiền lương bao gồm các khái niệm như: tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế và tiền lương tối thiểu.

Tiền lương danh nghĩa: là chỉ số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên trong việc thuê lao động. Trên thực tế mọi mức lương trả cho người lao động đều là tiền lương danh nghĩa. Song nó chưa cho ta nhận thức đầy đủ về mức trả công thực tế cho người lao động.

Tiền lương thực tế: là số lượng tư liệu sinh hoạt và dịch vụ mà người lao động có thể mua được bằng tiền lương của mình sau khi đã nộp thuế theo qui định của Nhà nước. Chỉ số tiến lương tỷ lệ nghịch với tỷ số giá cả và tỷ lệ thuận với tiền lương danh nghĩa tại thời điểm xác định.

Tiền lương tối thiểu: là cái ngưỡng cuối cùng để từ đó xây dựng các mức lương khác tạo thành hệ thống tiền lương của một ngành nào đó hoặc một hệ thống tiền lương chung thống nhất của một nước, là căn cứ để hoạch định chính sách tiền lương. Nó được coi là yếu tố hết sức quan trọng của chính sách tiền lương.

Trong đời sống kinh tế hiện nay thì tiền lương có ý nghĩa vô cùng to lớn, bởi đó là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, nó đảm bảo cuộc sống của mỗi cá nhân, nó qui định mức sống, sự tồn tại và phát triển của mỗi con người trong xã hội. Còn đối với doanh nghiệp có thể sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.

 

Chức năng của tiền lương

Tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp bao gồm các chức năng sau:

- Tiền lương là công cụ để thực hiện các chức năng phân phối thu nhập quốc dân, các chức năng thanh toán giữa người sử dụng lao động và người lao động.

- Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền tệ do thu nhập mang lại với các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động và gia đình họ.

- Kích thích con người tham gia lao động, bởi lẽ tiền lương là một bộ phận quan trọng của thu nhập, chi phối và qui định mức sống của người lao động. Do đó tiền lương là công cụ quan trọng trong quản lý. Người ta sử dụng nó để thúc đẩy người lao động hăng hái lao động và sáng tạo, coi như là một công cụ tạo động lực trong sản xuất kinh doanh.

 

Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Tiền lương và các khoản trich theo lương không chỉ là vấn đề quan tâm riêng của công nhân viên mà còn là vấn đề mà doanh nghiệp đặt biệt chú ý. Vì vậy, kế toán lao động tiền lương cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau.

Và để thực hiện chức năng của kế toán trong việc điều hành quản lý hoạt động của doanh nghiệp, kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ cần thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp một cách trung thực, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.

- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động, phản ánh kịp thời đầy đủ chính xác tình hình thanh toán các khoản trên cho người lao động.

- Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, BNTN, KPCĐ. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.

- Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh. Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT BHTN. Mở sổ kế toán và hạch toán lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đúng chế độ, đúng phương pháp kế toán.

- Lập báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, đề  xuất các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động. Đấu tranh chống những hành vi vô trách nhiệm vi phạm kỹ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ sử dụng chi tiêu kinh phí công đoàn, chế độ phân phối theo lao động.

 

--------------------------------------------------------

 

 

Luận văn thực tập KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG VÀNG đầy đủ và chi tiết nhất các bạn có thể tải về tại đây :

 

Download tại đây

 

 

Trung tâm kế toán Thiên Ưng chuyên dạy thực hành kế toán tổng hợp trên hóa đơn chứng từ sống của doanh nghiệp đang hoạt động - Dạy thực hành lên sổ và lập báo cáo trên phần mềm kế toán máy

 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Luận văn Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Bóng Đèn Điện Quang

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu điện xí nghiệp số 5

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Hải

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp điện HP

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ATP

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Công ty xây dựng số 5 Hải Phòng

Hoàn thiện công tác kế toán DT , CP và XĐ KQKD tại công ty cổ phầ đầu tư và phát triển Thanh Chương

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
54
Tổng số truy cập
5620474
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel