Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Bảng đăng ký mức tiêu hao nguyên liệu Vật tư

 

Câu hỏi : 

 

Chào BQT , Chào a chị trong Công ty kế toán Thiên Ưng E đang có vướng mắc trong việc đăng ký mức tiêu hao nguyên liệu . Mong nhận được sư tư vấn của a chị

 

Em muốn hỏi là công ty thuộc bất cứ nghành nghề nào nếu có sử dụng nguyên vật liệu thì phải đăng ký bảng định mức tiên hao nguyên liệu phải không ạ ?  Nếu không nộp thì bị xử phạt như thế nào ?

 

 Mong nhận được sự giúp đỡ !

 

Hướng dẫn giải đáp :

 

Căn cứ điểm 2.3 Mục  IV Phần B Thông tư số 130/2009/TT-BTC hướng dẫn về Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN :

 

"Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.

 

Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu,  hàng hoá Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành"

 

Như vậy, từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm doanh nghiệp phải xây dựng mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất. Trường hợp có điều chỉnh bổ sung phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (30/3).

 

Trường hợp doanh nghiệp không có định mức tiêu hao, qua kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cơ quan thuế có quyền ấn định chi phí theo khoản mục theo quy định tại điểm 2 Mục XII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC

 

Bạn có thể tham khảo 

 

Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

 

Mẫu 07 - Bảng đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư cho một đơn vị sản phẩm

Mẫu 07/ĐKĐM-SXXK

 

BẢNG ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ

CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

 

Tên doanh nghiệp:  ...........................    Địa chỉ:      

Mã số doanh nghiệp:    

Hợp đồng xuất khẩu số:         

Mã sản phẩm:   ......  Tên sản phẩm:  ....  Đơn vị tính sp:...

 

STT

(1)

Tên nguyên liệu, vật tư (NL, VT)

(2)

Mã NL, VT

(3)

Đơn vị tính

(4)

Định mức

(5)

Tỷ lệ hao hụt (%)

(6)

Định mức kể cả hao hụt

(7)

Nguồn cung cấp

(8)

               
               
               
               

 

Ngày …    tháng  … năm… ………, ngày …… tháng …… năm ……
 Công chức tiếp nhận định mức Giám đốc doanh nghiệp
( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu công chức ) (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:      

 

 (1)- Cột 3 "mã NL, VT" chỉ áp dụng đối với những trường hợp định mức đăng ký tại đơn vị Hải quan áp   dụng công nghệ thông tin để thanh khoản hàng SXXK.    

 

(2)- Cột 8 "nguồn cung cấp" ghi như sau: 

 

           - Nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu được nhập khẩu theo loại hình SXXK thì tại cột này ghi: "nhập SXXK" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu này. 

        - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu,   tại cột này ghi: "NKD" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.

         - Nếu có sử dụng nguyên vật liệu mua tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, tại cột này ghi: "Mua tại VN" tương ứng với hàng ghi tên nguyên vật liệu đó.  

 

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Hỏi về việc Thừa thuế do kê khai sai phải điều chỉnh thế nào?

Viết hóa đơn VAT có bảng kê chi tiết kèm theo

Hỏi về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Thắc mắc về việc Trích khấu hao tài sản cố định

Đất có quyền sử dụng không thời hạn sao không được trích khấu hao ?

HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN VAT

Uu đãi miễn thuế đối với pháp nhân thành lập như thế nào

Hạn cuối ngày nộp thuế vào ngày nghỉ thì thế nào ?

Hóa đơn GTGT xuất sai nhưng chưa giao cho khách phải xử lý ra sao

Hỏi về thay đổi luật thuế TNCN áp dụng từ 01/07/2013

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
6
Tổng số truy cập
5764048
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel