Loading...
[X] Đóng lại

giảm học phí ke thiên ưng

Công ty kế toán Thiên Ưng
Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán tổng hợp thực tế , đào tạo kế toán thuế thực hành là 1 địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Đào tạo kế toán thực hành thực tế

Trung tâm đào tạo kế toán Thiên Ưng

Dạy học thực hành kế toán tổng hợp

Bài tập kế toán máy FAST

 

Bài tập kế toán máy FAST thực hành

 

Bài tập thực hành kế toán máy fast

Mô tả công ty TNHH Sơn Hà

 

- Công ty TNHH Sơn Hà là một doanh nghiệp thương mại, hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Công ty có 3 kho: Kho hàng hóa, kho công cụ, kho đại lý; Hàng tồn kho trong công ty bao gồm: hàng hóa; phương pháp tinh giá: nhập trước xuất trước, công cụ: phương pháp tính giá: trung bình tháng

- Công ty sử dụng đồng tiền hạch toán là Việt nam đồng. Ngoài ra, công ty còn sử dụng đồng tiền USD để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ. Phương pháp tính giá trị ghi sổ đối iscacs phát sinh liên quan đế ngoại tệ: trung bình tháng.

 

Công ty TNHH Sơn Hà có tài liệu như sau:

I .số dư đầu kỳ các tìa khoản: (đơn vị tính: VND)

TK 1111: 70.000.000-

TK 1121 ACB: 120.000.000-

TK 1122 USD: 64.000.000, ngoại tệ: 4000 USD-

TK 131111: 200.000.000-

Kh1: công ty TM X: 25.000.000+

Đc: 47, tràng thi, TP HCM

 

Kh2: công ty TM Y: 175.000.000+

Đc: 14, tràng tiền, TP ĐN

TK 1531: 30.000.000-

CC1: SL 2.000 cái, ĐG: 15.000đ/cái+

TK 141: 10.000.000-

 

NV Nguyễn công huynh, phòng vật tư

TK 1561: 400.000.000 -

Hàng H1: SL: 5.000, ĐG: 10.000 đ/chiếc+

Hàng H2: SL: 10.000 chiếc, ĐG: 15.000 đ/chiếc+

Hàng H3: SL: 20.000 chiếc, ĐG: 12.000 đ/chiếc+

TK 2114: 18.000.000 -

Tên: máy vi tính +

Nguồn hình thành: nguồn vốn tự có, do mua sắm+

Bộ phận sử dụng: Bán hàng +

Ngày sử dụng: 01/01/2006 +

Thời gian khấu hao ước tính + 5 năm

Ngày bắt đầu tính khấu hao: 01/01/2006+

Nước sản xuất: Nhật bản, năm 2005+

TK 331111: 150.000.000-

 

NB1: công ty TM M: 80.000.000+

Đc: 45 A, lý thường kiệt, HaNoi, MST: 0125786741

 

NB2: công ty TM N: 70.000.000+

Đc: 60, trần nhân tông, HaNoi, MST: 0102348414

TK 3111 ACB: 200.000.000-

TK 411: 517.000.000-

TK 421: 85.000.000-

 

II.Trong tháng 01/2008 có cac nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

 

- Ngày 02/01, mua 1 lô hang H1 của NB1, SL: 1.000 chiếc, đơn giá :- 11.000, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 23, số seri GX/00, ngày 02/01), chi phí vận chuyển bốc dỡ 2.000.000, thuế GTGT 5% (HĐ GTGT số 24, số seri GX/00, ngày 02/01), hàng đã nhập kho đủ, tiền hàng và chi phí chưa thanh toán. Người giao hàng: Trần Văn Hai.

 

- Ngày 05/01, mua một lô hàng H2 của người bán 2, SL: 2.000, ĐG: 12.000- đ/chiêc, thuế GTGT: 10% (HĐ GTGT số 34, số seri AZ/00, ngày 05/01). Công ty thuế công ty Z vận chuyển (Đc: 23, Phạm Ngọc Thạch, HN, MST: 010356784). Chi phí chưa thuế 600.000, thuế GTGT: 5% (HĐ GTGT số 35, số seri HX/00, ngày 05/01). Tiền hàng và chi phí chưa thanh toán. Người giao hàng: Trần Văn Tám.

 

- Ngày 07/01, mua một lô hàng H3 của người bán 3 (Đc: 64 Nguyễn Hữu- Huân, HN, MST: 010442121), SL: 3.000 chiếc, ĐG: 13.000 đ/chiêc, thuế TGTG 10% (HĐ GTGT số 35, số seri AX/01, ngày 07/01). Tiến hàng và chi phí đã thanh toan bằng tiền mặt. Người giao hàng: Nguyễn Công Huynh.

 

- Ngày 09/01, nhập khẩu trả chậm hàng H2 của người bán 2, SL: 5.000- chiếc, ĐG: 0.6 USD/ chiếc (CÌ Quảng Ninh), tỉ giá ngoại tệ số 14, số seri AA/00, ngày 09/01). Hàng về nhập kho đủ. Người giao hàng: Nguyễn Văn Tư.

 

- Ngày 18/01, chi phí điện thoại phải trả cho Cty điện thoại HN (Đc: 21,- Đinh Tiên Hoàng, HN. MSY: 010576454) ở bộ phận bán hàng: 1.500.000 đ: bộ phận quản lý doanh nghiệp: 2.000.000 đ, thuế GTGT: 10% (HĐ GTGT só 15, số seri AZ/01, ngày 18/01/2006).

 

- Ngày 19/01, xuất kho hàng H2 gửi bán tại kho đại lý: 5.000 chiếc (phiếu xuất kho số 02)-

- Ngày 22/01, xuất bán một lô hàng H2 cho công ty TM Y: SL: 1.000 chiếc,- ĐG: 18.000 đ/chiếc, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 47, số seri BK/00, ngày 22/01). Người mua kí nhận nợ. người mua hàng: Nguyễn Xuân Bắc.

- Ngày 24/01, xuất bán hàng H1 cho công ty TM X, SL: 3.000 chiếc, đơn- giá: 17.000 đ/chiếc, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 56, số seri BK/01, ngày 24/01). Người mua kí nhận nợ. Người mua hàng: Lê Văn Nam.

- Ngày 25/01, bán hàng H3 gửi bán tại đại lý D2 (Đc, Nguyễn Du, HN, MST:- 0109873). SL: 10.000 đ, đơn giá: 20.000 đ/chiếc, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 57, số seri BZ/01, ngày 25/01). Người nhận đai lý: Lê Phương Lan.

- Ngày 26/01, nhập kho số hàng H1 bán bị công ty TM X trả lại, HĐ số 32,- số seri FX/01 – Nợ, ngày 26/01, SL: 500, giá vốn: 12.000 đ/chiếc. Người giao hàng: Lê Văn Nam.

- Ngày 10/01, xuất công cụ dụng cụ CC1 sử dụng ở bộ phận bán hàng: 500- cái, bộ phận quản lý: 700 cái. Người nhận hàng: Bùi Văn Mười (phiếu xuất kho số 01)

- Ngày 20/01, bán hàng H2 gửi bán tại đại lý D1 (Đc, Hoàng Hoa Thám, HN,- MST: 0103541421), SL: 5.000, ĐG: 15.000 đ/chiếc, thuế GTGT 10% (HĐ GTGT số 41, số seri BZ/00. ngày 20/1)Người nhận đại lý: Trần Đại LÝ

- Ngày 20/1, xuất hàng H3 gửi đại lý D2:SL: 15.000 chiếc( phiếu xuất kho số 03)-

- Ngày 20/1, thanh toán tiền mua hàng 111 ngày 2/1 cho NB1 bằng- TGNH(Giấy báo nợ số 16 của ngân hàng ABC, DDC: 11 Lê Thái Tổ, ngày 20/1)

- Ngày 22/1, thanh toán tiền điện thoai cho công ty điện thoại bằng tiền mặt(PC 12, ngày 22/1)-

- Ngày 27/1, thu tiền bán hàng cho công ty X ngày 24/1(Theo HĐ số 56)- bằng TGNH (Giấy báo có số 12 của ngân hàng ABC), số tiền 30.000.000 đ

- Ngày 28/01, thu tiền bán hàng cho công ty ngày 22/01 (thoe HĐ số 47) bằng tiền mặt (phiếu thu số 15)-

- Ngày 15/01, thanh toán tiền mua hàng H2 bằng tiền mặt theo HĐ số 34 số tiền 20.000.000 đ (phiếu chi số 10)-

- Tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.-

- Ngày 31/01, tính lương cho nhân viên ở bộ phận bán hàng: 18.000.000;- bộ phận quản lý: 25.000.000. trích BHXH, BHTY, KPCĐ theo tỉ lệ qui định.

 

III.Yêu cầu:

 - Cập nhập số dư đầu kỳ và số phát sinh tron kỳ của công TNHH Sơn Hà vào phần mèm kế toán FAST.-

Thực hiện các búy toán phân bổ, kết chuyển cuối tháng 01/2009 của công ty.-

Xác định kết quả kinh doanh (lỗ - lãi) của công ty trong tháng 01/2009.-

 

Biết rằng:

- Công ty TNHH Sơn Hà là công thương mại, Đc 27, Thụy Khuê, HN: công ty TNHH Sơn Hà tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hàng hóa tính theo phương pháp nhập trước xuất trước, công cụ tính theo phương pháp trung bình tháng.

 

Quy trình làm kế toán máy

1.Xây dựng hệ thống danh mục từ điển

2.Cập nhật số dư đầu kỳ

3.Cập nhật số phát sinh tong kỳ

4.Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ

5.Xem báo cáo

 

I.xây dựng hệ thống danh mục từ điển

- Danh mục tài khoản: phân hệ kế toán tổng hợp-

- Danh mục về hàng tồn kho: phân hệ kế toán hàng tồn kho-

- Danh mục kho hàng+

- Danh mục phân nhóm vật tư, hàng hóa.+

- Danh mục hàng hóa, vật tư+

- Danh mục về khách hàng: phân hệ kế toán bán hàng và công nợợ phải thu hoặc phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả.-

- Danh mục phân nhóm khách hàng+

- Danh mục khách hàng+

- Danh mục về tài sản cố định: phân hệ kế toán tài sản cố định-

- Danh mục lý do tăng giảm tài sản cố định+

- Danh mục bộ phận sử dụng tài sản cố định+

- Danh mục loại tài sản cố định+

- Danh mục phân nhóm tài sản cố định+

- Danh mục nguồn vốn+

- Danh mục TSCĐ (chức năng cập nhật số liệu/ cập nhật thông tin về tài sản)+

 

II.Cập nhật số dư đầu kỳ.

- Cập nhật số dư đầu kỳ của các tài khoản-

- Đối với tài khoản thông thường: phân hệ kế toán tổng hợp/ cập nhật số liệu/ vào số đầu kỳ của các tài khoản.+

- Đối với tài khoản công nợ (131, 1368, 1388, 141, 331, 3368, 3388):+ phân hệ kế toán mua hàng hoặc phân hệ kế toán bán hàng/ cập nhật số liệu/ vào số dư công nợ đầu kỳ.

- Cập nhât tồn kho đầu kỳ: phân hệ kế toán hàng tồn kho.-

- Đối với hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất+ trước: cập nhật ở phần: Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước.

- Đối với hàng hóa, vật tư tính theo phương pháp khác (trung bình tháng,+ trung bình di động, đích danh): cập nhật ở phần Vào tồn kho đầu kỳ.

 

III.Cập nhật số phát sinh trong kỳ

- Đối với nghiệp vụ kế toán mua hàng và công nợ phải trả: phân hệ kế- toán mua hàng và công nợ phải trả./ cập nhật số liệu

- Mua hàng chưa thanh toán, mua hàng có phát sinh chi phí thu mua nằm+ trên cùng một hóa đơn hoặc cùng 1 người cung cấp: cập nhật ở phiếu nhập mua hàng.

- Mua hàng phát sinh chi phí không nằm trên cùng hóa đơn hoặc thuê ngoài chi phí vận chuyển: Cập nhật ở phiếu chi phí mua hàng.+

- Mua hàng băng con đường nhập khẩu: Cập nhật ở phiếu nhập khẩu.+

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả:Cập nhật ở hóa đơn mua hàng (dịch vụ).+

- Đối với nghiệp vụ kế toán bán hàng và công nợ phải thu: Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu/ Cập nhật số liệu.-

- Bán hàng chưa thanh toán (bao gồm cả bán hàng gửi tại đại lý): Cập nhật ở Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.+

- Bán hàng bị trả lại: Cập nhât ở phiếu nhập hàng bán bị trả lại.+

- Đối với nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho: phân hệ kế toán hàng tồn kho.-

- Xuất kho hàng hóa, vật tư sử dụng ở bộ phận trong doanh nghiệp: cập nhật ở phiếu xuất kho.+

- Xuất hàng hóa đi gửi bán đai lý: Cập nhât ở phiếu xuất điều chuyển kho+

- Tính giá hàng tồn kho:+

- Đối với hàng tồn kho tính theo phương pháp trung bình tháng§

- Đối với hàng tồn kho tính theo phương pháp trung bình di động theo ngày:\§

- Đối với hàng tồn kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.§

- Đối với nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, vay- tiền gửi ngân hàng theo mã khế ước: Phân hệ kế toán vốn bằng tiên/ Cập nhật số liệu/ Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ.

- Đối với nghiệp vụ tính lương và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo- tỉ lệ quy định: phân hệ kế toán tổng hợp/ Cập nhật số liệu/ Phiếu kế toán.

 

IV.Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ

- Đối với việc tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định-

- Tính khấu hào TSCĐ: Phân hệ tài sản cố định/ Cập nhật số liệu/ Tính khấu hao TSCĐ+

- Khấu hao TSCĐ: Phân hệ TSCĐ/ Cập nhật số liệu/ bút toán phân bổ khấu hoa TSCĐ.+

- Các bút toán kết chuyển tự động: phân hệ kế toán tổng hợp/ Cập nhật số liệu.-

- Khai báo các bút toán kết chuyển tự động+

- Thực hiện các bút toán kết chuyển tự động+

 

V.Xem báo cáo: Phân hệ kế toán tổng hợp/ Báo cáo tài chính.

 

 

Khóa học phần mềm kế toán fast tại Công ty kế toán Thiên ưng - Dạy làm kế toán thực tế , Dạy thực hành lên sổ sách , lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Fast - Dựa vào số liệu là chứng từ thực tế

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
TIN TỨC KHÁC

Bài tập nguyên lý kế toán Chương 1 có lời giải

Bài tập kế toán giá thành sản phẩm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập kế toán thuế tổng hợp Thuế Xuất nhập khẩu , Thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế GTGT , Thuế TNDN ... Có hướng dẫn chi tiết

Bài tập kế toán thuế tổng hợp : Thuế GTGT , Thuế TNDN , Thuế XNK

Một số bài tập kế toán thuế TNDN , GTGT , XNK có hướng dẫn chi tiết

BÀI TẬP TỔNG HỢP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Bài tập định khoản các nghiệp vụ kế toán thuế

Chia sẻ 1 số bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp bài tập kế toán thuế Xuất nhập khẩu có lời giải chi tiết

Hỗ trợ trực tuyến
0963.133.042
Mr Nam: 0984.322.539
Mr Nam: 0963.133.042
Tìm chúng tôi trên facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online
9
Tổng số truy cập
5731380
Phần mềm HTKK mới nhất
kế toán thiên ưng khuyến mãi học phí
Tự học làm kế toán trên Excel